våra Projekt

Aktuella projekt.

Vi har ett antal projekt som alltid är aktuella. Det främsta och som det vi satsar mycket på för närvarande är

Fadderverksamheten

I dag har vi 145 barn som sponsras av faddrar inte bara boende i Eskilstuna utan spridda runt om i landet, från längst uppe i norr till södra delen av Sverige. Varje fadder sponsrar sitt/sina barn med 130 kr respektive 230 kr per månad beroende på ålder. De små barnen med 130 kr och de äldre från gymnasieåldern med 230 kr. Av dom pengarna tar vi 10 kr som går till att på plats i Usangi administrera hjälpen vilket innebär för de ansvariga att hämta pengar på bank i Moshi och sedan dela ut dessa samt en uppföljning som innebär att ”personalen” skickar listor varje kvartal hur pengarna har fördelats. Däremellan hålls kontakt via brev eller i bästa fall e-post, då från Moshi vilket innebär en relativ lång resa som tar mycket tid i anspråk. Tack vare Mma Neatness i Usangi och ideella krafter i föreningen fungerar denna verksamhet utmärkt.

Skolkök

Önskemål har kommit om hjälp till att bygga ett skolkök vid sidan om ”vår skola”. Insamling till detta pågår.

Förskoleprojekt

Är nu avslutat  för vår del. Skolan står på plats med en anpassad handikapptoalett. Tack till er alla som har gjort detta möjligt

Trädprojekt

Trädprojektet är för närvarande är vilande. Vi sponsrade en plantskola och vår förhoppning är att på sikt få till en liknande verksamhet.

Barndagverksamhet

Torshälla församling betalar lön för två förskolefröknar som driver en ”varsin” förskola. En verksamhet som nu pågått under många år och är en mycket värdefull verksamhet för de minsta barnen som får en mycket bra start på sitt kommande ”skolliv”.

Rättvis handel

Vår målsättning är att försöka bidra till denna utveckling och då med fler produkter.

Krukmakeriet och UVTC

Krukmakeriet är ett strålande exempel på ett lyckat projekt Krukmakeriet är idag en verksamhet som har utvecklas mycket positivt och var på sin tid banbrytande då det gäller att ta vara på kvinnors möjlighet att driva och utveckla företag.

UVTC är en yrkesskola som mer eller mindre har stöttats av föreningen sedan 1987. Genom samarbete med Rinmangymnasiet ökades standarden markant inom de befintliga yrkesområdena. Stöd gavs också till byggandet av en verkstadslokal för svets- och mekanisk utbildning.  Rinmangymnasiet skänkte en grundutrustning till den utbildningen. Verkstaden invigdes 1996. På senare tid har stödet från föreningen till UVTC varit minimalt, skolan fungerar men standarden på utbildningarna är låg. Behovet av stöd är stort både vad gäller utrustning och pedagogik.