Hur kan du bidra?

Du kan stödja utvecklingen i Usangiområdet på många sätt. Du kan till exempel stödja oss ekonomiskt med direkta bidrag på vårt postgirokonto 13 47 52-5. Vill du stötta ett enskilt projekt så ange det på talongen. Du kan även ställa upp med ideellt arbete när vi har våra aktiviteter, t.ex. vid medlemsträffar och marknader. Vårt största åtagande är Fadderverksamheten där vi förmedlar bidrag till fattiga barn i Usangiområdet. Vill du bli fadder så kontakta oss. Se vidare under fliken Kontakter.

Nyligen avslutat är Kindergartenprojektet. Det har växt fram från vårt tidigare Äldre – och Handikappboendet Vi fick önskemål från Usangi att behovet var stort för funktionshindrade barn och deras skolgång. Vid en resa väcktes frågan om det var möjligt att stötta denna verksamhet och vid ett årsmöte beslutades att stötta projektet.  Totalt har föreningen, med stor hjälp av sponsorer,  stöttat projektet med 120 000:- SEK.

Vi håller nu på med en insamling till att bygga ett kök till förskolan för att barnen i skolan ska få sin skollunch. Tar tacksamt emot bidrag för detta.

Du kan enkelt stötta Vänortsföreningens verksamhet genom att bli  medlem. Det enda du behöver göra är att skicka ett mejl med uppgifter om namn och adress. Skicka e-post till info@usangi.com eller till någon av oss i styrelsen.

100:- för enskild medlem
150:- för förening/företag/familj
50:- för skolungdom (upp till 20 år)