Styrelsen

Ordförande Ulrika Andersson
Kassör Annelie Augustsson
Vice Ordförande Edit Jordman
Sekreterare Ulla Lindberg
Ledamot Maria Karlsson
Ledamot Susanne Petersson
Ledamot Gudrun Carlström
  Ersättare Nicole Forsman
  Ersättare Conny Jansson
  Ersättare Therese Vikner
 
Revisor Jimmy Jansson
Revisor Britt-Marie Egnefors
Revisor suppleant Lars Linder
Valberedning  Vakant
Valberedning Vakant
Sammankallande Styrelsen