Föreningen

Vad gör föreningen?

Vänortsföreningen startades 1987 och vi firade 30 år 2017 som vänort till Usangi. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som på Eskilstuna kommuns uppdrag sköter alla kontakter med Usangi. Vårt mål är att skapa kunskap samt en nära varaktig förbindelse mellan människorna i Eskilstuna och Usangi. Vi vill tillsammans med den lokala befolkningen vara ett ”bollplank” och tillsammans med dessa genomföra projekt som syftar till att utveckla regionen på deras egna villkor.
I samband med vårt 20-årsjubileum skrev i en sammanfattning hur ”vi blev till”! Kolla gärna Sammanfattning Bakgrund.