Pågående projekt

SKOLKÖK

Nuvarande skolkök
Nuvarande skolkök

2019 stod vårt projekt med byggande av en Kindergarten Eskilstuna-Usangi klar, se vidare avslutade projekt. Vi i styrelsen pratade med skolstyrelsen för kindergarten om de hade några ytterligare önskemål för skolan. De önskade då att få ett skolkök med tillhörande matsal för de barn som går där.

Insamling till detta pågår just nu. Om du vill bidra med pengar går det bra att sätta in en summa på vårt postgiro 134 752-5. Skriv ”skolkök” i meddelanderutan.

BARNDAGVERKSAMHET

Torshälla församling betalar lön för två förskolefröknar som driver en förskola på kyrkans uppdrag. En verksamhet som nu pågått under många år och är en mycket värdefull verksamhet för de minsta barnen som får en mycket bra start på sitt kommande ”skolliv”.

Förskolan Martin Luther King. Här har dock alla bord och stolar burits ut från klassrummet då vi ska måla om invändigt.
Nyrenoverad förskolelokal
Målning som utfördes i förskolans lokaler 2019

Under 2019 bidrog vår förening med att rusta upp befintliga toaletter till barnen på förskolan då dessa gått sönder.

Toaletten före renoveringen
Efter renovering
Efter renovering