Avslutade projekt

Förskole projekt Kindergarten Eskilstuna-Usangi

2013 påbörjades projektet med byggandet av en förskola så kallad Kindergarten i Usangi. Tanken var att fånga upp och förbereda barn i åldern 5-6 år inför kommande skolgång. I januari 2014 påbörjades själva byggandet. Skolan kom sen att stå färdig för invigning 2015. 2019 avslutades de sista målningsarbetena. Skolan kompletterades med en handikapptoalett 2016. En gungställning byggdes under 2019 på gården utanför.

Baksidan av förskola
Framsidan av förskolan Kindergarten Eskilstuna-Usangi
Skolsalen
Undervisningsmaterial på förskolan
En av lärarna på förskolan Kindergarten
Anatomi på förskolenivå
Sista målningen av lokalerna, Peter Mbaga samt Örjan Karlsson målar. Notera de vackra gallren på fönstren som har bokstäver med Usangi och Eskilstuna i sig

Trädprojekt

Trädprojektet pågick under många år och innebar att vi sponsrade en lokal odlingsskola, Lomwe secondary school. De planterade träd runt om i Usangi för att bland annat ge skydd mot olika väderfenomen så att omkringliggande jord kunde användas för jordbruk.

Barndagverksamhet

Torshälla församling betalar lön för två förskolefröknar som driver en ”varsin” förskola. En verksamhet som nu pågått under många år och är en mycket värdefull verksamhet för de minsta barnen som får en mycket bra start på sitt kommande ”skolliv”.

Krukmakeriet

Krukmakeriet är ett strålande exempel på ett lyckat projekt. Detta projekt startades av Monia Johansson under 1980-talet. Syftet var att motverka arbetslöshet och ta vara på kvinnors möjlighet att driva och utveckla företag. Krukmakeriet är idag en verksamhet som har utvecklas mycket positivt och var på sin tid banbrytande då det endast var avsett för kvinnor.

Yrkesskolan UVTC

UVTC är en yrkesskola som uppkom genom samarbete med Sida och sedan företaget Gense under slutet av 1970-talet. Många svenskar arbetade under den här tiden i Tanzania och uppmärksammade bristen på kompetens inom verkstadsutbildning.

När vänortsföreningen Eskilstuna-Usangi bildades 1987 påbörjades ett samarbete med Gense om skolan.

Genom samarbete med Rinmansskolan ökades standarden markant inom de befintliga yrkesområdena. Stöd gavs också till byggandet av en verkstadslokal för svets- och mekanisk utbildning.  Rinmangymnasiet skänkte en grundutrustning till den utbildningen. Verkstaden invigdes 1996. Projektet stöddes av föreningen under många år men avslutades 2010.

REDIGERA