Usangi 06 082

Startsidan

 

Hej alla Usangivänner!

Vänortsföreningen Eskilstuna – Usangi har genomfört sitt ordinarie årsmöte på ABF i Eskilstuna den 20 mars 2018. Ca 25 medlemmar hade mött upp och serverades ”gofika” och på årsmötet valdes 3 nya medlemmar in i styrelsen. Susanne Petersson, Conny Jansson samt Nicole Forsman.
Monia Johansson avtackades efter mer än trettio år och valdes in som hedersmedlem. Monia var med när vänortsföreningen bildades och har suttit i styrelsen sedan dess.
Kvällen avslutades med att vi visade bilder från Usangi både från förr och nyare där vi  diskutera kring  vad som hänt under åren. Den trevliga kvällen avslutades med dragning på lotterna.

Vi vill bara påminna om att betala in årsavgiften är på 100:- kr för enskilda medlemmar och om ni är en familj så är avgiften bara 150:- SEK för hela familjen samt samma kostnad för företag/föreningar

Det är dessa pengar som är grunden för vår verksamhet. Det innebär att vi med alla faddrars stöd kan stötta 160 barn i Usangi till skolgång och ger möjlighet till en bra framtid, både för det enskilda barnet men även för Usangi och Tanzania.
Du betalar in till vårt PG 13 47 52-5. Uppge ditt namn och ort på OCR raden. 

Fadderverksamheten är vårt största åtagande och alla pengar som ni faddrar betalar in, går oavkortat till ”ert barn”.  Vi skickar ned pengar varje kvartal i förskott  vilket innebär att när någon fadder inte betalar eller ”hoppar av” så lägger föreningen ut dessa pengar.

Det blir ett ekonomiskt problem innan vi hittar en ny fadder som kan ta över. Det känns extra värdefullt nu när Jim Ågren presenterade sin stiftelse som stöttar vår verksamhet i Usangi.  (Se nedan)

Vi fick under förra året (2017) ett oväntat erbjudande från en av våra medlemmar, Jim Ågren, som på plats har följt vår fadderverksamhet och sett vilken nytta det gör och vill hjälpa föreningen i vår framtida verksamhet i Usangi och har startat en stiftelse som kommer att skänka Vänortsföreningen Eskilstuna – Usangi  25.000:-SEK/år för att stötta vår verksamhet. TACK Jim


Än en gång till er alla : Tack för att ni stöder vår verksamhet