Usangi 06 082

Startsidan

Jambo Usangivänner!

Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året. Vi har redan passerat januari och ser nu fram emot vårt årsmöte söndagen den 19 mars klockan 14.30 och är förlagt till Munktell Science Park i Munktellstaden, mitt emot Konstmuseet här i Eskilstuna.
Alla medlemmar och faddrar är mycket välkomna och ta gärna med någon som vill ha lite extra information om Vänortsföreningen.

Verksamhetsberättelsen kommer att distribueras under vecka vecka 8 eller 9 och då kommer även inbjudan att gå ut.  Vi kommer att använda ”nätet” i största möjligaste mån.   .
För närvarande har vi fem sponsorer som ”hoppat av”  och vi söker med ”ljus och lykta” nya sponsorer som har möjlighet att ta över. Om vi inte hittar nya så får dessa barn sluta sin gymnasieutbildning. Det skulle vara mycket tråkigt.

Vi har fått in årsavgiften från många av er medlemmar men du som ej har betalat ännu Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2017.  Det utgör grunden för vår verksamhet. TACK

 

Jag låter detta stå kvar :-)  Som vanligt och än viktigare: Du som är medlem/fadder och inte ännu har meddelat Din/Er e-postadress gör det, det underlättar mycket för att vi enkelt ska kunna skicka inbjudningar etc.