Startsidan

 

Hej alla Usangivänner!

Vårt årsmöte är nu genomfört och vi fick höra en mycket intressant föredragnin av Jim Ågren som berättade om sitt Biblioteksprojekt i Usangi.
Hans stiftelse har bekostat hela byggnaden och även personal samt böcker och även datorer. Invigningen var nu i våras och temat för projektet är utbildning. Alla skall ha möjlighet till utbildning på lika villkor. Fantastiskt!!!

Det nya i styrelsen är att vår kassör Gerd Zeller nu avgår och vi letar efter någon som tar över hennes upgifter. Gerd har varit en stor tillgång med sin breda erfarenhet av Usangi då hon var en av initiativtagarna till att vänortsföreningen en gång bildades. Tack Gerd för ditt engagemang under många år.
Valberedningen hade inget förslag och vi i styrelsen misslyckades också att hitta någon ersättare. Gerd har lovat att den nya kassören skall få all den hjälp som hon/han behöver för att komma i gång.. ……..Så om ni har någon som är intresserad så hör av er till vår ordförande Gudrun Carlström.
Sven Svensson lämnar ävn han sin ordinarie styreplats men finns kvar som någon form av stöd (?) till Ulla Lindberg som tar över som sekreterare. (Tror att hon kommer att klara detta utmärkt)

Vi vill som vanligt upplysa om att varje medlem är oerhörd viktig för det vi gör i Usangi och därför än en gång vill vi upplysa er om kostnaden och hur enkelt ni kan betala in din/er medlemsavgift.
Så….Stötta Usangi genom att bli medlem och betala in en årsavgift som är på 100:- kr för enskilda medlemmar och om ni är en familj så är avgiften bara 150:- SEK för hela familjen samt samma kostnad för företag/föreningar

Det är dessa pengar som är grunden för vår verksamhet. Det innebär att vi med alla faddrars stöd kan stötta 154 barn i Usangi till skolgång och ger möjlighet till en bra framtid, både för det enskilda barnet men även för Usangi och Tanzania.
Du betalar in till vårt PG 13 47 52-5. Uppge ditt namn och ort på OCR raden. 

Fadderverksamheten är vårt största åtagande och alla pengar som ni faddrar betalar in, går oavkortat till ”ert barn”.  Vi skickar ned pengar varje kvartal i förskott  vilket innebär att när någon fadder inte betalar eller ”hoppar av” så lägger föreningen ut dessa pengar. Det blir ett ekonomiskt problem innan vi hittar en ny fadder som kan ta över. Det känns extra värdefullt nu när Jim Ågren presenterade sin stiftelse som stöttar vår verksamhet i Usangi.  (Se nedan)

Vi fick under 2017 ett oväntat erbjudande från en av våra medlemmar, Jim Ågren, som på plats har följt vår fadderverksamhet och sett vilken nytta det gör och vill hjälpa föreningen i vår framtida verksamhet i Usangi och har startat en stiftelse som kommer att skänka Vänortsföreningen Eskilstuna – Usangi  25.000:-SEK/år för att stötta vår verksamhet. TACK Jim


Än en gång till er alla : Tack för att ni stöder vår verksamhet