Usangi 06 082

Startsidan

Jambo Usangivänner!

Vänortsföreningen Eskilstuna – Usangi har genomfört sitt årsmöte den 14 mars på Församlingshemmet Torshälla. Ordförande Gudrun Carlström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till att leda dagens möte valdes Gudrun Carlström. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes. Nyvalda i styrelsen blev Annette Axelsson och Hans Bogren och som revisorer valdes Jimmy Jansson och Lars Gihl. Efter mötet visades ett uppskattat bildkollage från Usangi samt bilder på några av våra många fadderbarn. Mötesdeltagarna fick en informativ inblick i vad som hänt och vad som händer i Eskilstunas vänort Usangi. Blommor delades ut till Birgitta Karlsson och Birgitta Svensson för att de under många år tillhandahållit bakverk till våra möten samt ett varmt tack riktades till Torshälla församling för upplåtelse av lokal samt till de företag som skänkt fina priser till vårt lotteri. Därefter genonomfördes lotteridragning med ”gofika” som avslutning på en givande tillställning.

 

 

Som vanligt och än viktigare: Du som är medlem/fadder och inte ännu har meddelat Din/Er e-postadress gör det, det underlättar mycket för att vi enkelt ska kunna skicka inbjudningar etc.