Usangi 06 082

Startsidan

Jambo Usangivänner!

Vi har nu genomfört vårt årsmöte och alla personer som stod på valbar plats omvaldes. Vi fick dock en ”återvändare” som ställde upp som revisorssuppleant. Välkommen tillbaka Lars G Linder.
Föreningen firar i år 30 år och det vore jättebra om den kunde leva vidare. Många i styrelsen börjar tycka att det är dags för yngre att ”ta över” så är det någon som känner sig manat så välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller valberedningens Marianne Jonsson så är du välkommen att se hur vi jobbar och vilka projekt som är aktuella.
Vi räknar med att åka till Usangi i höst så det kan ju vara en början.
Som vanligt är vi behov av nya sponsorer då flera har efter många år sagt upp sitt åtagande.
Så vi söker  nya sponsorer som har möjlighet att ta över. Om vi inte hittar nya så får dessa barn sluta sin gymnasieutbildning. Det skulle vara mycket tråkigt.

Vi har fått in årsavgiften från många av er medlemmar men du som ej har betalat ännu Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2017.  Det utgör grunden för vår verksamhet. TACK

 

Jag låter detta stå kvar :-)  Som vanligt och än viktigare: Du som är medlem/fadder och inte ännu har meddelat Din/Er e-postadress gör det, det underlättar mycket för att vi enkelt ska kunna skicka inbjudningar etc.